ALV 2018

23 mei 2024

CONTINUÏTEIT VERZEKERD

tekst: Wilbert Leistra

Tijdens de ALV van de JOA, die traditioneel de laatste vrijdag van januari wordt gehouden, stapte de helft van het bestuur op. Met een roulerend voorzitterschap van een jaar van de resterende bestuursleden, startend met Sheila Hafkamp, en de aanmelding van drie nieuwe bestuursleden, is de bestuurlijke continuïteit van de jongerenorganisatie voor de komende tijd verzekerd. De kersverse voorzitter benadrukte dat het ledenaantal moet groeien, zeker gezien het afscheid van vijf leden vanwege het bereiken van de maximum leeftijd.

Zo’n vijfentwintig JOA-leden kwamen vrijdag 26 januari samen in de Stadsschouwburg in Amsterdam voor de ALV. Voorzitter John Vis nam voor de laatste keer in die functie het woord. Hij vertelde over Jong Management, waar hij als bestuurslid van de Hoofdsector ABN Natuursteen van NOA bij betrokken is. Deze organisatie is in het leven geroepen om het gat na het lidmaatschap van de JOA op te vullen en is speciaal bedoeld voor de generatie van 35 tot 50-jarigen die aan het roer van de natuursteenbedrijven staan. In 2018 wordt de invulling van Jong Management duidelijker en binnenkort worden de mensen gekozen die de kar gaan trekken, zo vertelde hij de aanwezigen.

BESTUURSWISSEL

Het bleek meteen zijn laatste bijdrage als voorzitter van de JOA, want hij droeg de voorzittershamer over aan Sheila Hafkamp. Samen met hem stapten secretaris Menno Overkamp, penningmeester Fabiënne Janssen en algemeen bestuurslid Nils Groot op. Pieter Veenstra presenteerde zich als nieuwe secretaris en Kevin Meuwissen als nieuwe verantwoordelijke voor de financiën van de jongerenorganisatie. Hafkamp legde uit dat het bestuur ervoor gekozen heeft om het voorzitterschap te rouleren. Dit houdt in dat Meuwissen in 2019 voorzitter is en Veenstra in 2020. Op de oproep om nieuwe algemene bestuursleden, meldden zich spontaan drie kandidaten: Bas Vervuurt, Wiljan Wijnen en Gerrit Polet. Met deze nieuwe leden is bestuurlijke continuïteit de komende tijd verzekerd. De nieuwe voorzitter benadrukte het belang van een nieuwe aanwas van leden, zeker omdat tegenover de aanmelding van twee nieuwe leden, het stoppen van vijf leden vanwege het bereiken van de maximum leeftijd stond.

RESTAURATIEPROJECTEN

Aansluitend op de ALV gaf John van den Heuvel van Steenhouwerij Maarssen een presentatie over een aantal restauratieprojecten waar zijn bedrijf bij betrokken is geweest. De presentatie kwam tot leven door een rondleiding langs de projecten, die begon bij de Stadsschouwburg. Via de Leidse brug, de Kalverpoort, het Paleis op de Dam en het Monument op de Dam werd de toer afgesloten bij het Centraal Station. Na een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een diner werd de JOA-dag afgesloten.