2018 Eusebius en Kostprijsberekening

23 mei 2024

Binnenlandse excursie JOA 2018, bezoek Eusebius kerk en kostprijsberekening door William Slotboom

Tekst: Gerrit Polet

BEZOEK SLOTBOOM
Een grote delegatie van de JOA – vijfentwintig leden onder wie een aantal nieuwe – brachten in oktober een bezoek aan Slotboom Steenhouwers in Winterswijk. Het programma van deze binnenlandse excursie bestond uit een rondleiding in het bedrijf, een workshop kostprijsberekening en een bezoek aan Eusebius Kerk in Arnhem, het grootste restauratieproject in Nederland.

’s Ochtends vroeg werden de JOA-leden in Winterswijk verwelkomd door William Slotboom, directeur van Slotboom Steenhouwers. Na een korte introductie over het bedrijf kregen de gasten een rondleiding. Er werd met bewondering gekeken naar de inrichting van de werkplaats waar moderne machines 24 uur per dag aan het werk zijn. Dit kan alleen door een goede planning en automatisering van het machinepark, zo verzekerde Slotboom de aanwezigen. De volgende hal werd door de JOA-leden als erg indrukwekkend ervaren. Vooral het vele ambachtelijke handwerk dat hier werd verricht en de twaalf ruim opgezette werkplekken waar veel jongere medewerkers aan het werk waren werden met bewondering aanschouwd. Uiteraard werd met veel aandacht het werk bekeken dat klaar lag voor transport.

WORKSHOP

Na de rondleiding door het bedrijf kregen de JOA-leden een workshop kostprijsberekening aangeboden. Directeur Slotboom en boekhouder Ronald Brockötter gaven inzicht in de kostprijsberekening bij Slotboom Steenhouwers. Met een aantal fictieve voorbeelden over constante kosten, variabele kosten en kosten van machine-uren en personeelsuren werd het belang uitgelegd van het vooraf én achteraf berekenen van de kosten. De JOA-leden vertelden hoe het bij hun in het bedrijf aan toe ging. Dit leidde tot een levendige discussie.

EUSEBIUS

Na de lunch vertrok het gezelschap naar Arnhem voor een bezoek aan het grootste restauratieproject in Nederland; de Eusebius Kerk. De JOA-leden mochten bepakt met de nodige Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) via een – door sommige als enge ervaren – lift de steigers op. Van dichtbij was pas goed te zien hoe gigantisch veel restauratiewerk is uitgevoerd. In 2009 bleek dat er grote problemen zouden ontstaan met de tufstenen bekleding van de toren als er niet werd ingegrepen. Brokken steen dreigden naar beneden te vallen. Restauratie was dus erg noodzakelijk. Slotboom gaf per verdieping aan waar de uitdagingen zaten voor zijn bedrijf en waar de prachtige details te vinden waren. Zijn bedrijf verzorgt het bewerken van de materialen, zo vertelde hij, die vervolgens in samenwerking met de restauratieaannemer Nico de Bont zijn en worden geplaatst. Veel van de huidige Ettringer Tufsteen is vervangen door Weibern Tufsteen uit de Eifel, Italiaanse Peporino Duro en Duitse Muschelkalksteen. Deze stenen zijn in opdracht van Slotboom Steenhouwers door een aantal beeldhouwers bewerkt. Het publiek kon de beeldhouwers in het mobiele steenhouwersatelier naar de kerk aan het werk zien. Slotboom benadrukte dat het handwerk betrof, de details zijn namelijk niet na te maken met machines.