ALV 2017

23 mei 2024

Jonge bestuursleden gezocht Jaarvergadering JOA 2017

Aan de oproep van JOA-voorzitter John Vis vorig jaar om meer leden, is gehoor gegeven. De teller staat nu op ruim veertig. Meer dan de helft was eind januari aanwezig bij de jaarvergadering van de JOA. In de prachtige Markthal in Rotterdam had de voorzitter weer een verzoek. JOA zoekt namelijk nieuwe en vooral jonge bestuursleden.

De laatste vrijdag van januari staat traditiegetrouw in het teken van de jaarvergadering van de JOA. De dag startte bij Natuursteenbedrijf Ben Overkamp in Gouda. Daar werden de JOA-leden verwelkomd door Menno en Niels Overkamp, die sinds 2010 het bedrijf van hun vader hebben overgenomen. Zij vormen de vierde generatie van het familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in eigen productie voor bouwtoepassingen. Vader Overkamp komt elke week een paar uurtjes meewerken en moeder verzorgt nog steeds de administratie, vertelde Menno. Tijdens een rondleiding over het terrein, waarbij ook de aparte showroom voor grafwerk werd bezocht, sprak Niels over de uitbreidingsplannen van het natuursteenbedrijf.

Markthal | Na het bezoek aan Natuursteenbedrijf Ben Overkamp reden de JOA-leden in colonne naar Rotterdam. Plaats van handeling van de jaarvergadering was de imposante Markthal. JOA-voorzitter én Rotterdammer John Vis schetste als volleerd gids de geschiedenis van het gebouw. Hij vertelde dat de Rotterdammers zelf niet zo veel ophebben met de Markthal, omdat de producten erg duur zijn. Toeristen komen er wel, maar kopen niet veel omdat ze bederfelijke waar moeilijk mee kunnen nemen. Aan de gevel en op het plein voor het gebouw is veel natuursteen verwerkt, veelal goedkoop Aziatisch materiaal, verzekerde Vis. Hij nam de JOA-leden mee naar de tegenover gelegen fietsenstalling. Daar heeft Natuursteenbedrijf Van der Mijle uit Dordrecht Belgische hardsteen toegepast, zo vertelde hij. Mooi detail was dat in de trappen ook lichte marmer is toegepast. Binnen konden de JOA-leden zich opwarmen met een bakje koffie, waarna koers gezet werd naar de De Wereld van Smaak, de vergaderlocatie verderop in de hal.

Passie | Na de lunch kregen de aanwezigen – zo’n kleine dertig JOA-leden, aangevuld met Louw Elzinga, directeur Operations van NOA en Roderick Nijenhuis, bestuurslid Hoofdsector ABN Natuursteen van NOA – een film te zien van Bus Natuursteen uit Hilversum. Alexander Bus toont in de film zijn passie voor het vak. Trots vertelde hij over de winkels verspreid over Europa die zijn bedrijf van luxe natuursteen heeft mogen voorzien. Zijn grootste passie is echter het produceren van grafmonumenten, waarbij de klant bij de productie aanwezig mag zijn. “Ik doe mijn werk met veel passie en plezier, eigenlijk is het mijn hobby”, zo eindigde de film.

Na het behandelen van de ingekomen stukken en de financiële resultaten en de begroting stond een belangrijk punt op de agenda: de toekomst van de JOA. Tijdens de vorige jaarvergadering had voorzitter Vis een oproep gedaan om jonge werknemers in bedrijven enthousiast te maken voor de JOA. Dit heeft succes gehad, want in 2016 zijn er negen nieuwe leden geregistreerd, zodat de jongerenorganisatie – na het uittreden van vier leden vanwege het bereiken van de maximumleeftijd , 41 leden telt. De toekomst van het JOA-bestuur bleek minder rooskleurig. Na het door omstandigheden afhaken van bestuurslid John Mennen en het aftreden van de bestuursleden Vincent Girolami en Ronald Fransen, bleken er drie vacatures voor nieuwe bestuursleden. Voorzitter Vis had al eerder aangekondigd te willen stoppen, maar vanwege deze nieuw ontstane situatie verzekerde hij de leden een jaar aan te blijven. Hij benadrukte echter het belang dat met name jonge JOA-leden zich kandidaat moeten stellen. “Er moet een frisse wind door het bestuur gaan waaien”, zo zei hij. Op zijn oproep reageerden drie leden zich spontaan: Nils Groot, Pieter

Veenstra en Kevin Meuwissen. Alle drie de leden van de jongere generatie kunnen binnenkort een uitnodiging van de resterende bestuursleden verwachten.

Excursies | Na een uitleg over de fusie van ABN en NOA door NOA-directeur Elzinga stonden ten slotte de binnen- en buitenlandse excursies op de agenda. Voorzitter Vis vertelde dat onder andere een workshop kostprijsberekening en een bezoek aan de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem op het programma staan. Daarnaast kunnen de leden zich inschrijven voor een aantal teambuildingactiviteiten, zoals een Underground Adventure en Airsoft Adventure Borderlands. Nieuw JOA-lid Jan Geerts bood aan een excursie in een groeve te organiseren over speleologie. De bestemming voor de buitenlandse reis is in 2017 Rome, waar onder andere bezoeken aan de groeve van Peperino Grigio Duro – onder andere de steen die bij de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem wordt toegepast en Basaltite op het programma staan. Verder zal JOA tijdens de Marmomacc in Verona samen met Hoofdsector ABN Natuursteen van de NOA een borrel organiseren. Na het officiële gedeelte werd het programma voortgezet met een Mystery Game, waarmee de JOA-leden op een speelse manier kennis konden maken met Rotterdam.

Tekst: Wilbert Leistra