ALV 2015

23 mei 2024

De jongerenorganisatie JOA gaat meer samenwerken met de ABN. Deze samenwerking zal onder andere bestaan uit het gezamenlijk organiseren van buitenlandse reizen. Daarnaast worden de banden tussen beide organisaties aangehaald om doorstroming te bevorderen. Dit vertelde JOA-voorzitter John Vis tijdens de ALV van de jongerenorganisatie.

Een kleine twintig JOA-leden waren op een koude vrijdagochtend naar het zuiden gereisd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de jongerenorganisatie. Zij werden bij Girolami & Zoon in Venlo welkom geheten door JOA-lid Vincent Girolami. Hij vertelde aan de aanwezigen in het kort de geschiedenis van het natuursteenbedrijf, waarvan hij de vierde generatie vertegenwoordigt. Girolami & Zoon in Venlo is opgericht in 1913 door Luigi Girolami die drie jaren eerder vanuit het Italiaanse Fanna als terrazzo- en mozaïekwerker zijn ambachtelijke diensten in natuursteen aan kwam bieden aan de lokale Venlose bevolking. In 1952 nam Bernard Girolami het bedrijf in grafmonumenten en terrazzowerken over van zijn vader en specialiseerde zich in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw volledig in grafmonumenten en andere toepassingen van natuursteen. Aan het begin van de jaren tachtig kwam de kleinzoon van Luigi, Rob Girolami, in dienst. Rob nam Girolami & Zoon in 1989 over van zijn vader Bernard en vormt nu samen met zijn vrouw Lia al ruim 25 jaar de directie van Girolami & Zoon te Venlo. Vincent zal in de nabije toekomst de fakkel van zijn vader overnemen.

Rockylift : Voordat de JOA-leden naar hotel Valuas in Venlo vertrokken waar de jaarvergadering plaats zou vinden, kreeg Jos van Kasteren de gelegenheid om zijn uitvinding Rockylift te demonstreren. Een korte wandeling door de buurt naar de showtuin waar enkele ontwerpen van het Venlose bedrijf worden gepresenteerd waar het apparaat klaar stond voor demonstratie. Samen met een collega liet de directeur van het gelijknamige natuursteenbedrijf uit Schijndel zien met welk gemak de kleine, compacte krachtpatser een grafmonument optilt en een stuk verderop weer neerlegt. De JOA-leden waren onder de indruk van de mogelijkheden van het apparaat. Vooral het feit dat ermee op de smalle paden tussen de grafmonumenten gemanoeuvreerd kan worden, werd positief gewaardeerd.

Aanwas : Na de demonstratie was het tijd voor het officiële deel van de dag, de ALV. Het bestuur sprak de zorg uit over het ledenbestand van de JOA. Tegenover een aantal afmeldingen vanwege het bereiken van de maximum leeftijd van veertig jaar, stonden relatief weinig nieuwe aanmeldingen. Kortom, er is weinig aanwas van jongere medewerkers van natuursteenbedrijven. Wel zijn er nieuwe aanmeldingen van importeurs en toeleverende industrie. Deelname aan de NatuursteenVakdag, die in mei in Harderwijk werd gehouden, had niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er was weliswaar belangstelling voor de stand van de JOA, maar dat resulteerde niet in nieuwe leden. Voorzitter Vis vond dit jammer, maar benadrukte dat het voor de JOA belangrijk is om zich op dergelijke evenementen te profileren als jongerenorganisatie. Hij vroeg met name de aanwezige vertegenwoordigers van de natuursteenhandelaren tijdens hun bezoeken in het land jonge steenhouwers uit de nodigen om lid te worden. De aanwezige leden die na dit jaar afscheid moeten nemen, gaven aan dat ze veel hadden geleerd tijdens hun JOA-tijd. Door de contacten onderling en tijdens binnen- en buitenlandse excursies. Kan de maximum leeftijd niet worden verschoven, opperde nog een toekomstig ex-lid hoopvol.

Samenwerking : Tijdens de ALV waren Louw Elzinga en William Slotboom aanwezig namens de ABN. JOA-voorzitter Vis vertelde de aanwezigen dat afgelopen jaar gesprekken tussen de besturen van beide organisaties is geweest. Inzet was om te onderzoeken op welke fronten er meer samenwerking kon plaatsvinden. Uit deze gesprekken is onder andere naar voren gekomen dat het van belang is dat er voor JOA-leden die vanwege het bereiken van de maximum leeftijd afscheid moeten nemen, toch de mogelijkheid moet zijn om kennis op te doen. Daarom willen de JOA en de ABN in de toekomst onder andere gezamenlijk buitenlandse reizen gaan organiseren. De banden tussen de bonden worden ook aangehaald om een betere doorstroming te kunnen krijgen. Vis benadrukte dat het van belang is dat de ABN meer inbreng van de JOA wil en dat de jongerenorganisatie haar mening kan geven aan de werkgeversorganisatie. Wellicht dat het ook een mogelijkheid is dat er meer bestuurlijke aansluiting kan plaatsvinden. Om dit uit te zoeken, loopt een afvaardiging van de JOA met het ABN-bestuur mee.

Programma : De ALV is ook traditioneel het moment waarop de binnen- en buitenlandse excursies onthuld worden. De buitenlandse bestemmingen voor 2015 zijn Polen en Nürnberg. JOA-lid Marcin Krawczyk heeft het programma mede samengesteld voor de Polen-reis. Er zullen bedrijven en groeves bezocht worden. Tevens staat een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Auschwitz op het programma. Tijdens de tweede buitenlandse reis word teen bezoek gebracht aan de natuursteenvakbeurs Stone+tec in Nürnberg. Komend jaar staat één binnenlandse excursie gepland. Op uitnodiging van StoneTech Steenhouwersbenodigdheden krijgen de JOA-leden een demonstratie van een nieuwe machine in het assortiment van het bedrijf uit Zeist. Vervolgens staat een bezoek aan natuursteenhandel Norvold op het programma en krijgen de JOA-leden voorlichting over het internationale initiatief voor duurzame natuursteenhandel, TFT. De oproep van voorzitter Vis of iemand nog suggesties had voor een tweede binnenlandse excursie werd positief beantwoord door Slotboom. Zijn bedrijf restaureert momenteel de Eusebius-toren in Arnhem. Om de werken goed uit te kunnen voeren, gaat het bedrijf uit Winterswijk ter plekke een steenhouwerswerkplaats inrichten. Aan de JOA-leden de uitnodiging om de restauratiewerkzaamheden te komen bekijken.

Gevels : Hiermee werd het officiële deel van de ALV afgerond. Voordat de leden ter ontspanning in jeeps konden gaan crossen, kregen ze een lezing van Jean van Luijk van Van Luijk Natuursteenconcultancy uit Loosdrecht. Lijmen of verankeren van gevels, zo luidde het thema van zijn uiteenzetting. In krap anderhalf uur werden de JOA-leden bijgepraat over de do’s en don’ts van het aanbrengen van natuursteengevels. Van Luijk liet heel wat foto’s zien van schadegevallen als gevolg van het verkeerd aanbrengen van de gevels. Hij raadde zijn toehoorders aan de SBR-uitgave ‘Constructieve veiligheid van gevels’ als “het naslagwerk voor het aanbrengen van natuursteengevels” te gebruiken. Daarna was het tijd om de motoren te starten.