ALV 2014

23 mei 2024

Tijdens de jaardag van de JOA kregen de leden een preview van het programma ‘Sterk ondernemerschap en een krachtige branche’. In museum De Bouwloods bij de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is de grootste verzameling Middeleeuwse beelden in Nederland te zien. De JOA-leden bekijken de natuursteen die aan de gevel van de kathedraal is toegepast.

‘Het is even ruiken aan de materie’

De markt is aan het veranderen. Hoe ga je daar als ondernemer mee om en wat moet de branche als geheel doen? Deze prangende vragen kregen de JOA-leden voorgeschoteld tijdens hun jaarvergadering in Den Bosch. Het was een preview van een interactief programma dat de ABN binnenkort in het hele land wil uitrollen.

“Wat een prachtige hardstenen vloer ligt hier.” Met deze uitspraak over een keramische vloer probeerden Rene Verwilligen en Herman Leisink van I-openers de aanwezige JOA-leden te prikkelen. Het trainingsbureau ontwikkelt samen met de ABN een programma waarin ze de natuursteenondernemers een spiegel voorhouden. Wat is de eigen stijl van ondernemen, waar ligt de kracht en vooral wat is de uitdaging voor de komende twee jaar? De jaarvergadering van de JOA was uitgekozen om een preview van het programma ‘Sterk ondernemerschap en een krachtige branche’ te laten zien. “Een preview in de zin dat we niet overal diep op in kunnen gaan – het is even ruiken aan de materie – en in de betekenis dat het programma in dit stadium nog kan worden aangepast op basis van de feedback die wij krijgen”, gaf trainer Verwilligen aan. In aanwezigheid van ABN-directeur Louw Elzinga en ABN-voorzitter Nico Groot, keken de jongeren eerst even de kat uit de boom. Maar na een schuchter begin deden ze volop mee aan het interactief programma.

Veranderende markt : De boodschap luidde: de omzetten gaan niet vanzelfsprekend stijgen als de crisis voorbij is. De markt is aan het veranderen en hoe ga je daar als ondernemer mee om? Wie zijn je concurrenten en welke bedreigingen zijn er voor het individuele bedrijf en voor de branche als geheel? Uit de verschillende reacties uit het kleine zaaltje viel op te maken dat de jonge ondernemers al bezig zijn om de onderneming te versterken, maar dat de totale branche ook voor een grote uitdaging staat. Het materiaal natuursteen moet namelijk goed gepromoot worden. “Wij hebben als klein bedrijf niet de middelen om het op te nemen tegen grote buitenlandse fabrikanten van nieuwe materialen die eigenhandig een compleet nieuw product in de markt kunnen zetten. Dat moeten we als branche oppakken”, luidde een reactie.

Directeur Elzinga kon de aanwezigen meedelen dat hard gewerkt wordt aan de promotie van het materiaal, bijvoorbeeld door de Natuursteenvakdag. JOA-voorzitter John Vis gaf aan dat de jongerenafdeling zich op die vakdag ook wil presenteren. “Het is nodig dat zo veel mogelijk jongeren kennismaken met het materiaal, het werk en natuurlijk ook van de JOA.”

Van elkaar leren : Onderdeel van het interactieve programma was dat de JOA-leden moesten vertellen over de activiteiten die ze hadden ondernomen om de eigen onderneming sterker te maken. Uit die persoonlijke verhalen bleek dat meerdere jonge ondernemers voor dezelfde problemen en uitdagingen stonden. Bijvoorbeeld: hoe verbeter je de toonzaal? Uit de antwoorden bleek dat de JOA-leden gemakkelijk bij elkaar in het bedrijf komen kijken. “Op die manier kun je het beste van elkaar leren”, werd als verklaring gegeven.

Ervaringen uitwisselen wordt natuurlijk ook gedaan tijdens de excursies die de JOA-leden ondernemen. Tijdens het ALV-gedeelte van de middag werden de binnenlandse en buitenlandse excursies toegelicht. In het jaarverslag werd teruggeblikt op de reis naar Ierland, de buitenlandse reis van 2013. Terwijl op de achtergrond de foto’s werden geprojecteerd, gaf bestuurslid Jeroen van Leeuwe een verslag van de reis. Ook in 2014 gaan de JOA-leden de grens over. Er staan voor dit jaar twee buitenlandse reizen op het programma: Hongarije in het voorjaar en Frankrijk na de vakantie. Er wordt geopperd of één langere reis naar een verder weggelegen bestemming niet een alternatief is. Namens het bestuur reageert Jeroen van Leeuwe dat is gebleken dat de kortere reizen meer inschrijvingen krijgen. “Ook wel logisch, want dan wordt je niet zo lang gemist in het bedrijf.”

De belangrijkste reden om de JOA te verlaten, is het bereiken van de leeftijd van veertig jaar. Voor Van Leeuwe is dat bijna, vandaar dat de vacature voor een nieuw bestuurslid werd besproken. Unaniem werd Sheila Hafkamp gekozen.

Natuursteenkennis : Na het officiële gedeelte van de jaarlijkse ALV togen de aanwezigen naar het symbool van ’s-Hertogenbosch: de Sint-Janskathedraal. De twee gidsen stonden voor de opgave om de kenners een verhaal te vertellen over de toegepaste natuursteen bij de oorspronkelijk uit bakstenen opgetrokken kathedraal. Voor deze gelegenheid was ook oud-JOA-lid Roderick Nijenhuis aangehaakt. Met het etaleren van zijn natuursteenkennis kreeg hij de gidsen regelmatig stil. Stil werden de aanwezigen ook van de enorme collectie beelden die in het museum De Bouwloods te zien waren. “Het is de grootste collectie Middeleeuwse beelden die in Nederland te zien is”, sprak een van de gidsen trots. Hij gaf een uitgebreide uitleg over de verschillende restauraties die aan de Brabantse kathedraal zijn uitgevoerd. Na het bezoek aan de kathedraal gingen de JOA-leden nog samen eten, waarvan geen verslag, want de verslaggever ging huiswaarts.

Tekst : Wilbert Leistra © Vakblad Natuursteen