Jaarverslag 2010

23 mei 2024

Jaarvergadering 2010

Traditioneel hield ook dit jaar de JOA haar ledenvergadering op de laatste vrijdag van januari. De aftrap vond plaats bij Atelier Huybreghs in Landgraaf. Directeur Patrick Beugels, zelf vanwege zijn veertigjarige leeftijd voor het laatste jaar lid van de jongerenorganisatie, ontving de leden gastvrij met een Limburgse koffietafel. In het magazijn van zijn bedrijf in beeld- en steenhouwersbenodigdheden vertelde hij kort over de geschiedenis van zijn bedrijf. Atelier Huybreghs is opgericht in 1930 en heeft een achtergrond in de glasindustrie. Toen ook steenhouwers bij het bedrijf aanklopten om stenen te laten zandstralen, werd langzamerhand de overstap naar natuursteen gemaakt. De opdrachten voor zandstralen namen af toen het voor natuursteenbedrijven aantrekkelijker werd deze apparatuur zelf aan te schaffen. Atelier Huybreghs sprong op deze ontwikkeling in en ging zich profileren als toeleverancier in allerhande steenhouwersbenodigdheden. De verhuizing in 2000 naar het huidige pand in Landgraaf heeft een forse groei bewerkstelligd. Met de ruimte groeide ook het personeelsbestand naar zes medewerkers. In 2009 werd een aantal BV’s overgenomen waardoor het assortiment werd verbreed. Beugels vertelde: “Wij proberen ons op de vraag uit de markt te richten. Zo hebben we onlangs besloten om Müller Chemie, naast alle andere merken onderhoudsproducten in ons assortiment op te nemen. Bij ons kun je, in tegenstelling tot de fabrikant zelf, ook kleine hoeveelheden bestellen. We merkten dat daar grote behoefte aan was.” Tot slot beloofde de directeur dat Atelier Huybreghs binnenkort de gang naar het internet zal maken. Alle producten zullen daarop te zien en te bestellen zijn.

Voor het officiële gedeelte ging het gezelschap naar het vlakbij gelegen SnowWorld. In een vergaderzaaltje opende de voorzitter de vergadering die ook werd bijgewoond door Hein de Bruin en Luuk Hazelhoff van de ABN en erelid Bert Engel. De Bruin trapte af met een presentatie over de Werkgroep Duurzame Natuursteen (WGDN) en het Fair Stone Label dat de werkgroep dit jaar wil lanceren. De directeur van de ABN vertelde over de huidige stand van zaken en de stappen die nog moeten worden gezet. “Het label is nog niet in steen gebeiteld. We komen spoedig met een uitgewerkt voorstel en zijn nog in overleg met andere Europese landen en de productielanden. We lanceren het label alleen als er voldoende internationale steun is”, aldus De Bruin. Hij nodigde de JOA-leden uit ook lid te worden van de WGDN. “Ook kleine bedrijven zijn welkom. En we komen graag bij de individuele bedrijven langs om te praten en te kijken naar jullie persoonlijke situatie. Jullie input is belangrijk bij de totstandkoming van het label.” Een aantal JOA-leden gaf, na een levendige discussie, direct aan van dit aanbod gebruik te willen maken.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de leden die de veertigjarige leeftijd hebben bereikt. Het bestuur kon verheugd melden dat er dit jaar ook weer een aantal nieuwe leden zijn bijgekomen en zij werden in het bijzonder welkom geheten. Ook in het bestuur vindt een aantal wisselingen plaats. Riëtte Piening werd opgevolgd door René Ariës die het afgelopen jaar al proefdraaide. Hij neemt tevens over een jaar het stokje van voorzitter Guy Troupin over, die het bestuur in 2011 zal verlaten. Menno Overkamp zal het bestuur dan komen versterken.

Het programma voor 2010 staat grotendeels in de steigers. Op 5 maart zal een bezoek worden gebracht aan Towa, specialist in grafsteendecoratie, koper- en metaalgieterij Sillen & co en Franke, producent van roestvrijstalen spoelbakken en dergelijke. In mei is de JOA drie dagen uitgenodigd bij Cosentino in Spanje. Carrières du Hainaut heeft toegezegd een uitje te sponsoren en ook dit jaar zal de algemene ledenvergadering van de ABN worden gecombineerd met een JOA-dag. Luuk Hazelhoff: “De hele club is welkom op onze vergadering. We zijn er voorstander van om in gesprek te blijven met de JOA en willen verjonging binnen de ABN. Daar willen we graag ruimte voor maken.”

Over de buitenlandse reis in 2010 kon in dit stadium nog niet veel worden gezegd. Wél dat er over de reis van 2011 ook al wordt nagedacht. Het is de bedoeling dat het gezelschap dan naar China af zal reizen. Enkele voorbereidingen worden al getroffen.

Tot slot werd de nieuwe website gepresenteerd door Arne Jongerius. Voor de leden is er een apart gedeelte waarvoor moet worden ingelogd. Alle leden worden verzocht zich online te registreren omdat uitnodigingen voortaan digitaal zullen worden verstuurd.

Na het goedkeuren van het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van vorig jaar, konden de JOA’ers de piste van SnowWorld op. De dag werd afgesloten met een etentje.