Jaarverslag 2005

23 mei 2024

Jaarvergadering:

Het jaar ging zoals altijd van start met de jaarvergadering, dit keer gehouden in Almere. De opkomst, van 22 leden, was uitstekend en de sfeer zat er al snel goed in.

Het was een vruchtbare bijeenkomst, na de gebruikelijke mededelingen werden in rap tempo de notulen, het jaarverslag en het financieel verslag doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering. Het voorstel van het bestuur om de leeftijdsgrens op te schroeven van 35 naar 40 jaar werd met algemene stemmen aangenomen en de bestuursverkiezing verliep vlotjes; Ketie verliet het bestuur en droeg de voorzittershamer over aan Guy. Voor Arne, Marco en Sandra blijft alles bij het oude en hoewel zij al een tijdje stevig meeliept met het bestuur trad Riëtte officieel toe als algemeen bestuurslid.

Voor de gelegenheid was Dhr. van Rooy van het bedrijfschap uitgenodigd. Hij bracht een discussie op gang over de scholing en werving van personeel, “Het Vloerenboek”, het blad “Steen In Druk” en de reclamecampagne “Natuursteen Verbijzondert”. Hij Stelde een ieder in de gelegenheid zijn zegje doet als het gaat om verbeteringen, veranderingen en communicatie binnen de branche.

Tot slot werd het globale programma voor 2005 en natuurlijk de bestemming van de buitenlandse reis bekend gemaakt. Na de rondvraag sloot de kersverse voorzitter de vergadering. De dag werd slippend, scheurend, crossend en buffet schranzend afgesloten.

Survival:

De buitenlandse reis was in eerste instantie gepland in het voorjaar. Omdat dit organisatorisch niet haalbaar bleek werd dit verschoven naar het najaar en zo kwam het dat de eerste excursie dit jaar pas plaats vond in juni. Een survival in de Belgische Ardennen op uitnodiging van Pelt & Hooykaas Rotterdam en Carrieres du Hainaut. Een klein maar enthousiast groepje joa-leden trotseerde al mountain-bikend, klimmend en Quad rijden heuvels en modderige paden en deze inspanningen werden beloond met een barbecue.

Alle mensen van Pelt & Hooykaas en Carrieres du Hainaut die zich hebben ingezet voor de organisatie van deze dag; nogmaals onze hartelijke dank!

Buitenlandse Reis:

De buitenlandse reis, iets later dan gepland in september, ging naar Polen. Een verslag van Partick Graman is bijgevoegd. Daaruit blijkt dat het een buitengewoon interessante reis is geweest vol hilarische momenten. Niet alleen op het gebied van natuursteen, fabrieken, groeven en machines maar ook architectuur, historie en de Poolse gewoonten kwamen ruim aan bod.

De inzet van Marcin Krawczyk, Ger Hoonakker de ontvangende bedrijven en niet te vergeten Guy en Arne was in deze onmisbaar, dank jullie allemaal voor de inspanning en de onvergetelijke reis naar Polen!

Excursie 25 november:

Dan was er nog op vrijdag 25 november een excursie met op het programma o.a. een bezoek aan de eerste Natuursteenbeurs in Nederland. De dag begon met een rondleiding bij de Dutch Stone Company in Deventer. Daar werd de voorraad gepolijste en ruwe monumenten bekeken en er werd e.e.a. getoond en verteld over bijzondere decoraties en andere mogelijkheden.

Door de extreme weersomstandigheden, lukt het helaas niet iedereen te komen of op tijd te komen waardoor de bezichtiging van Paleis het Loo kwam te vervallen.

Het bezoek aan de beurs was de moeite waard. Iedereen kon zijn of haar hart ophalen op alle gebied. Naar verluidt werden tasjes gevuld met folders, werd er links en rechts wat gesnacked en gedronken en eindigde de dag voor velen met een langdurige, koude rit terug naar huis. Wij hopen van harte dat iedereen goed is thuisgekomen. Riëtte, hartelijk dank voor de uitstekende organisatie van deze excursie!

Wat je verder nog moet weten:

Naar aanleiding van het verhogen van de leeftijdsgrens is contact opgenomen met een aantal oud JOA-leden. Enkele van hen besloten opnieuw lid te worden van de club.

Daar staat tegenover dat er ook brieven zijn verstuurd naar mensen die al geruime tijd hun contributie niet betaald hadden. Een aantal daarvan is medegedeeld dat zij niet langer welkom zijn als lid van de JOA.

Het bestuur heet alle nieuwe en oude-nieuwe leden nogmaals van harte welkom!

Er is begin dit jaar nieuw briefpapier en enveloppen besteld een ook de beroemde, felbegeerde kado-pennen zijn op en moeten worden bijbesteld.

De website wordt steeds vaker gebruikt, zowel voor het aankondigen van – en het aanmelden voor excursies. Wij vragen jullie nogmaals om verslagen, foto’ss e.d. van de verschillende uitstapjes digitaal aan te leveren bij Arne. Hij zal ze dan op de site plaatsen zodat het nog leuker wordt om via dit medium op de hoogte te blijven van de verschillende JOA-activiteiten. Ook als je een leuk idee hebt voor een excursie of als iets anders kwijt wilt aan de joa-leden, schroom niet en neem contact op met één van de bestuursleden.