Geschiedenis

vorige

In een centrale vergadering van de toenmalige ABN de A.N.B.S (Algemene nederlandsche bond voor steenhouwerspatroons) is op 27 oktober 1950 besloten een jongeren vereniging op te richten.

Buiten zakelijke doelen was vooral de bevordering van de onderlinge collegialiteit het belangrijkste motief hiervoor. De steenhouwers stonden elkaar soms naar het leven.

De oprichtingsvergadering van de Jongeren vereniging werd gehouden op 28 juni 1951.

De heer Reek stelde als voorzitter van de A.N.B.S de jongeren het doel: Het ontwikkelen van een natuursteenbranche met vakkundig, zakelijk en organisatorisch goed ontwikkelde patroons en het ontwikkelen van een onderlinge collegialiteit.

Helaas is door wat te strenge selectiecriteria deze vereniging eind jaren 60 ter ziele gegaan. Er was een leeftijdsgrens, en niemand werd goed bevonden toe te mogen treden.

De Jongeren Organisatie van de ABN, kortweg JOA genoemd, is echter heropgericht op 26 november 1974 en de oprichtingsvergadering werd geleid door de heer Bart sr. ,Bert Engel werd voorzitter, Rini Peterse werd secretaris en Peter Wessels en Nico Orie waren hier ook bij betrokken.

Een notariele akte van de statuten werd op 27 september 1982 opgemaakt onder de toenmalige voorzitter Edo Loenen met secretaris/penningmeester Rini Peterse.

Deze statuten zijn nog altijd geldig en onveranderd gelden de doelstellingen uit 1951 aangaande de collegialiteit. De JOA heeft zichzelf hiermee wel bewezen menen wij, kijkende naar de oud ledenlijsten en de lijst van oud bestuursleden.

De JOA leden zijn altijd collegiaal met elkaar omgegaan, en zijn dat ook blijven doen.