ALV 2019

De laatste vrijdag van januari is traditiegetrouw de dag van de ALV van de JOA. Het werd
een veelzijdige dag met bedrijfsbezoeken, de jaarvergadering en de nodige ontspanning. De
opkomst in het Limburgse Weert was hoog, ruim twee derde van de 43 leden – onder wie acht
nieuwe leden – waren aanwezig. Twee oud-leden werden in het zonnetje gezet en benoemd
tot erelid.

 

De jaarlijkse bijeenkomst van de JOA begon bij
Meuwissen Natuursteen in Weert. De leden werden door
eigenaar Kevin Meuwissen welkom geheten met koffie en
Limburgse vlaai. Tijdens de rondleiding van Meuwissen,
tweede generatie van het bedrijf en tevens penningmeester
van de JOA, kregen de JOA-leden een beeld van het

allround natuursteenbedrijf waar bouw-, graf- en interieur-
werk wordt gemaakt. De onlangs verbouwde showroom

maakte indruk op de aanwezigen. De met moderne
machines ingerichte werkplaats zag er volgens de gasten
keurig uit.
Ledenvergadering
In de uit 1461 stammende monumentale Paterskerk in
Weert vond de ledenvergadering plaats. Onder andere het
programma voor 2019 kwam ter sprake. De binnenlandse
excursie staat nog open, maar de bestemming van de
buitenlandse reis kon wel bekend worden gemaakt. Die
gaat dit jaar naar Engeland. Begin mei staan bezoeken aan
de groeves van Portlandsteen en de Natural Stone Show in
Londen op het programma.
Er was speciaal aandacht voor de financiën van de JOA. De

bond heeft een aantal negatieve jaren gehad vanwege het
wegvallen van sponsoring en het (tijdelijk) verlagen van de
subsidie van NOA-ABN. Een voorstel van het bestuur om
de contributie te verhogen werd door de aanwezige leden
aangenomen. Positief waren de toezeggingen van Carrières
du Hainaut en StoneTech Steenhouwersbenodigdheden die
de JOA jaarlijks met 750 euro gaan sponsoren.
Nieuwe lettertypes
JOA-leden Lynn Raemakers en Ralph Hoevenaars hadden
hun collega’s aansluitend uitgenodigd voor een bezoek aan
Towa. Samen vormen zij de directie van het bedrijf in Budel

dat gespecialiseerd is in grafsteenbelettering en grafdecora-
ties van aluminium en rvs. Tijdens de rondleiding presen-
teerden zij onder andere nieuwe lettertypes, die nog beter

bestand zijn tegen weersinvloeden.
Na het bezoek was het tijd voor ontspanning – schieten bij
Shootingrange de Wildenberg en een diner in Weert.
Aanwezig waren ook oud-leden Guy Troupin en Arne
Jongerius. Zij kregen vanwege hun jarenlange toewijding en
inzet een oorkonde en een erespeld uitgereikt, horende bij
het erelidmaatschap van de JOA.